És mit gondol a kutyámról

„Érezhetjük egy hely energiáit is lelkünkben. Egy nyomasztó vagy szomorú hely energiáit, mondjuk ha egy erdőben kirándulva olyan helyre érkezünk, ahol sok ember szenvedett.”

Gondolatok a lélekről, asztrálról, érzelmekről és a pszichéről

Halász Endre

november 11, 2021

Nehéz meghatározni mi is a lélek, de azért kísérletet teszek rá. Tudományosan azért nehéz körbehatárolni, mert nem fizikai, nem mérhető dologról van szó. Vallási oldalról szintén nehéz, mivel sokféle, egymással és hitbéli szokásokkal keveredő fogalmat találunk a különböző vallásokban, melyek egyáltalán nem egzaktak és konzekvensek. Az ezoterikus megközelítések pedig rendszerint nem foglalkoznak a lélek definíciójával, egyszerűen triviálisnak veszik létezését, érzünk, tudja azt jól mindenki, hogy van lelki életünk, igényeink, értjük hát mindannyian miről is van szó.

Engedtessék hát meg, hogy más megközelítésektől függetlenül, saját meglátásaim szerint beszéljek a lélekről és írjam le róla szellemi meglátásaimat. Nem foglalkoznék most tehát azzal, egyezem-e, ütközöm-e más elméletekkel, nézőpontokkal, illetve az egyes kifejezések, miként jelennek meg bizonyos értekezésekben.

Az ember testét, lelkét, szellemét – azaz lényrészeit – csakis úgy érthetjük meg, ha a teremtő kiáradásig megyünk vissza a szellemi látásban, így kutatjuk önmagunk eredetét. Ekkor azt láthatjuk, fogalmazzunk most így: Isten teremti önmagát az Emberen keresztül. Szellemében Isten és Ember Egy. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember egyforma, inkább Isten – az Egység – egyedi darabkái , sejtjei vagyunk, azaz szellemünk az.

A lélek pedig e szellem mintájára jön (jött) létre egy másik létsíkon. Ebból bomlik ki. Alacsonyabb, földibb rezgéssíkon ugyanaz, a lélek a szellem megfelelője az asztráltérben. A lélek nyelve az érzelem, de az érzelmeink összessége mégsem maga a lelkünk. Az érzelmeink összessége és működéstana a psziché, melynek saját én-tudata (lelki öntudata) nincs. A lélek maga az ember én-tudattal rendelkező része. Az érzelmeket a lélek érzi és hozza létre. Áramlik benne, mint testben a vér. Pszichéje magának a léleknek van. A lelkünk tehát képes érzelmek létrehozására, módosítására, megszüntetésére is – például legyőzzük a sóvárgást, félelmet, lámpalázat, bizonytalanságot, stb. –, nem csak passzív átélő, éppen úgy, ahogy testünk is képes az anyagi valóság módosítására, sejtek termelésére, átalakítására, lebontására is, nem pusztán passzív kiszolgáltatottja ezeknek.

Asztrális test
Szólítsd meg, kérdezz tőle és érezd meg válaszát. Megtudhatod mit szeretne, mitől fél, mire vágyik…

Az asztrális anyag

A lelkünk tehát képes érezni, módosítani és létrehozni is maga erejéből a lélekanyagot. E lélekanyag – mely nem valami mérlegre tehető, fizikai érzékszervekkel, műszerekkel, tudományos eszközökkel mérhető és tapintható anyag – az asztrális anyag, vagy röviden asztrál. Az asztrális anyag az asztrális sík (asztrálsík), a negyedik dimenzió létanyaga. Lelkünk ebből az anyagból épül fel. Nem maga az asztális test a lélek, de akár így is gondolhatnánk rá. A lelkünk sokkal inkább valamiféle én-tudat, mely ebben az asztrális anyagból alkotta testben lakik, ezen keresztül “testesül meg”. Összefoglalva tehát, a lélekanyag azon része, ami az embert képezi, az maga a psziché, mely asztrális anyagból áll és ezáltal él, létezik, áramlik. A lélek az érzelmeken keresztül az asztráltestében félhet, vágyakozhat, gyűlölhet, átérezhet, bármely érzést, asztrálteste segítségével éli meg őket és így nyílik lehetősége tudatossá válni rájuk. Istent vagy az Egységet, és magát a világot, mint érzelmeket éli meg.

Asztrális érzékelés

Az ember tehát nem csak a háromdés világban, fizikai testben él a Föld anyagából, hanem a negyedik dimenzióban is éppenúgy, az asztráltestében, melynek asztrális anyagból épül fel. Az asztrális benyomások fluid jellegű energiák, melyet a lélek az asztráltest segítségével felfog és érzelmeknek érez. Például egy másik ember asztrális teréből érkező energiákat – az illető kisugárzása – az asztráltestnek ütközik, mintegy odafolyik, ezáltal érezhetjük hogy érzi magát embertársunk. Ezekre egy lelkileg érzékenyebb, nyitottabb ember érthetően intenzivebben reagál, egy lelkileg zártabb érzéketlenebbül. Nem érzi a finomabb, csak az erősebb érzelmi rezgéseket. Pélául azt meg tudja állapítani, hogy a vele szemközt álló megbízható, vagy nem, mivel egy rosszakaratú ember kisugárzása általában lelkileg is erősen visszataszító, de azt nem érzi meg, ha kisebb lelki rezdülés történik, például a másik ember elbizonytalodik vagy kedvetlenné válik. Hacsak nem mutatkozik meg viselkedésében, de ekkor nem a lelke érzi, csak látja a vizuális jeleket.

Kívülről érkező hatások

Érezhetjük egy hely energiáit is lelkünkben. Egy nyomasztó vagy szomorú hely energiáit, mondjuk ha egy erdőben kirándulva olyan helyre érkezünk, ahol sok ember szenvedett. Külösebb külső okok nélkül is szorongás törhet rá az emberre egy orvosi váróban, ahol sok ember szokta ugyanezt érezni, ezek az érzések – tértisztítás híján – összegyűlnek és lerakódnak itt. Családias érzés keríthet hatalmába egy otthonos lakásba belépve, ahol az ott lakók nagyon szeretik egymást. Egy óvodába lépve is általában érezhető a gyermeki öröm, a lélek könnyen játékossá válik.
Egy új lakást szinte “be kell laknunk”, költözés után tipikusan több hónap, mire saját asztrális energiáink járják át a teret és végre igazán otthon érezhetjük magunkat.

Kapcsolódj össze a lelkeddel meditációban (vagy csak egyszerűen csukott szemmel). Szólítsd meg, kérdezz tőle és érezd meg válaszát. Küld neki szeretetet, idézz fel számodra kedves emlékeket, embereket, vagy csak képzeld magad elé a kutyádat, majd csendesedj el, – ne a gondolkodásod válaszoljon, hiszen a lélek nem gondolkozik –, és máris érezheted mire hogyan reagál, kivel-mivel milyen kapcsolatban áll, megtudhatod mit szeretne, mitől fél, mire vágyik. Azaz te mire vágysz.

november 14, 2022

Leszületés-kori mintáink

január 8, 2022

Életmű egy apró zacskóban

november 29, 2021

Vers

november 15, 2021

A mentális öngyógyítás hogyanja

november 14, 2021

Békéscsabán

november 11, 2021

És mit gondol a kutyámról